Liv Olaug Moger
Liv Olaug Moger
Meny
 
Personlige erfaringer
"I samtaler med Liv har jeg blitt bedre kjent med egne følelser og reaksjonsmønstre. Jeg fikk verktøy til å håndtere en krevende livssituasjon på en mer hensiktsmessig måte, og føler meg bedre rustet til å møte også kommende utfordringer." Kvinne 44

"Etter samtalene med Liv har jeg fått bedre kjennskap til følelsene mine og jeg kan håndtere dem. Nå klarer jeg å slappe mer av med meg selv og godtar meg for den jeg er. Jeg har lært mye og er veldig glad for at jeg har fått snakke med en god terapeut." Mann 28

" Kort ventetid. Fikk komme inn raskt i en livskrise. Jeg kunne gråte ut hos behandler og fikk verktøy for å håndtere situasjoner, noe jeg vokste veldig på. Etter endt behandling er jeg bevisst min ryggrad - og den er sterk!" Kvinne 58

"Mine besøk hos Liv har gitt meg ro. Jeg ser at jeg må prøve å se fremover og forbedre og arbeide med det jeg kan gjøre noe med. Samtalene har gjort meg godt." Mann 72